Pracovní listy Akce Semináře Střeštěnov

seminář pro pedagogy

Přinášíme metodické semináře pro pedagogy, které jsou zaměřené na výchovu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Semináře vede Metodik dopravní výchovy, Mgr. Markéta Novotná. "Z Vyhodnocení dopravní výchovy v Libereckém kraji, které provedlo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., bylo zjištěno, že učitelé mají zájem nejen o problematiku dopravní výchovy, ale také by se rádi zúčastnili pořádání odborných seminářů, kde se setkají s novým didaktickým materiálem", informuje Markéta Novotná, Metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Pro pedagogy jsou dostupné semináře zdarma.

Témata semináře:

• Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému

• Legislativa silničního provozu s účastí zástupců Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

• Metodika dopravní výchovy

• Dostupné materiály pro výuku dopravní výchovy

• Inovativní materiály pro výuku dopraví výchovy

Termíny seminářů:

• 3. 5. 2018 – Turnov

• 17. 5. 2018 – Frýdlant

• 24. 5. 2018 - Nový Bor

• 25. 9. 2018 - Liberec

Registrovat se můžeteZDE nejpozději 10 dnů před vybraným seminářem.

nahoru